wawawakou在各看板的發文

全部 gossiping 15 hatepolitics 3 lol 3 stock 1 marriage 1
訂閱wawawakou的文章

wawawakou 發表的討論串,共 23則

[揪團]銀一bo5求carry
[Lol] wawawakou 17留言 2015-08-25 20:37:48
以上為批踢踢wawawakou 發表的討論串,共 23則

wawawakou的留言

國而是洞南亞國家了啦!一群智障吸獨仔!
2018/11/28 23:39
用點腦袋,新南向做的起來,那現在的國際強國不是真中
2018/11/28 23:39
一半都不到
2018/11/28 23:37
更多wawawakou的留言...
Google 查看更多批踢踢wawawakou的留言

wawawakou  ⋅  有 0 則留言。