okah在各看板的發文

全部 ncculifetell 241 r963220pt 23 gossiping 22 ntuicpsc 14 polireview 12 nccu_academc 8 stock 6 sd-gundamol 4 sijhih 2 b963022xx 2 nccu_niceboy 2 w-philosophy 2 dragonball 2 hot_game 1 nccu06_psg 1 divination 1 media-chaos 1 b943023xx 1 food 1 r953220ir 1 ntund95 1 b953022xx 1 c_chat 1 nccu08_ea 1 car 1 b973022xx 1 jojo 1 b933023xx 1 broker 1 uglyclub 1 dorm 1 b963021xx 1 b943022xx 1 home-sale 1 r953220pa 1 ntund96 1 gintama 1 b953021xx 1 forsale 1 tsu 1 nccu07_ea 1 crossstrait 1 b973023xx 1 nccu_kungfu 1 b923023xx 1 nccu06_ea 1 nccu02_rmi 1 tos_match 1 b963023xx 1 nccu_bm 1 b943021xx 1 顯示全部 > (還有42個)
訂閱okah的文章

okah 發表的討論串,共 378則

[問題] 請推薦隔音窗商家
[Sijhih] okah 7留言 2018-10-08 22:26:04
[新聞] 兆豐金將出清台企銀
[Stock] okah 21留言 2018-07-25 13:26:48
以上為批踢踢okah 發表的討論串,共 378則

okah的留言

相較南韓社會規則嚴苛箝制,鬼島自由到爆炸
2018/12/13 07:26
這什麼鬼理論...
2018/12/13 07:25
沒罰錢罰爆他
2018/12/13 07:24
更多okah的留言...
Google 查看更多批踢踢okah的留言

okah  ⋅  有 0 則留言。