nataku432002在各看板的發文

全部 e-shopping 23 jam 9 chat82gether 2 fengyuan 2 fatworld 1 bz 1 sad 1
訂閱nataku432002的文章

nataku432002 發表的討論串,共 39則

[心情] 失落
[Sad] nataku432002 2014-11-27 17:43:59
以上為批踢踢nataku432002 發表的討論串,共 39則

nataku432002的留言

羨慕
2018/11/25 03:09
謝謝阿北,讓我相信台灣還是有希望
2018/11/25 02:51
阿北!!!
2018/11/25 02:49
更多nataku432002的留言...
Google 查看更多批踢踢nataku432002的留言