king665714 發表的討論串,共 174則

[問卦] 有沒有最強台菜的八卦啊?
[Gossiping] king665714 16留言 2018-07-13 01:46:02
[閒聊] 照目前薪水來看誰的CP值最低?
[Baseball] king665714 37留言 2018-07-12 23:47:24
[問卦] 曹叡到底484甲甲啊
[Gossiping] king665714 10留言 2018-07-10 21:05:33
[問卦] 影視圈有人贏得過江祖平嗎?
[Gossiping] king665714 38留言 2018-07-05 01:34:07
[問卦] 梅西跟詹皇誰可惜
[Gossiping] king665714 13留言 2018-07-01 00:17:11
[問卦] 東尼帕克怎麼沒上場?
[Gossiping] king665714 19留言 2018-06-30 22:42:54
Re: [討論] 中職上下半季冠軍制度
[Baseball] king665714 22留言 2018-06-25 15:29:47
[問卦] 等等會不會地震啊
[Gossiping] king665714 18留言 2018-06-17 02:58:01
[問卦] 菜比巴有看過席丹頭槌嗎?
[Gossiping] king665714 27留言 2018-06-17 01:37:27
[問卦] 陸行鳥賽車大冒險
[Gossiping] king665714 7留言 2018-06-13 10:26:51
[問卦] 有沒有球員不負責任的八卦啊?
[Gossiping] king665714 5留言 2018-06-12 08:27:07
Re: [討論] 為什麼版上牆倒眾人推?
[Baseball] king665714 48留言 2018-06-10 15:12:21
[閒聊] 心不正,球就不正
[Baseball] king665714 156留言 2018-06-10 00:59:15
[討論]手感是不是真的會影響表現?
[Baseball] king665714 26留言 2018-06-09 21:59:47
[討論] 如果腸哥被開除還能打國家隊嗎
[Baseball] king665714 63留言 2018-06-05 08:49:11
[討論] 這篇文是要升了嗎?!
[Baseball] king665714 132留言 2018-05-31 10:44:35
[討論] 選秀被哪隊選到最可憐?
[Baseball] king665714 28留言 2018-05-24 23:31:27
[討論] 高是不是其實不敢下二軍?
[Baseball] king665714 31留言 2018-05-23 20:31:47
以上為批踢踢king665714 發表的討論串,共 174則
Google 查看更多批踢踢king665714的留言