kempu在各看板的發文

全部 ntumeb87-a 19 ntumeb89-a 13 ntumeb89-b 12 ntumeb89-c 11 ntumeb87-c 10 ntumeb87-b 9 ntumeb88-c 8 ck50th331 8 ntumeta 8 ntumeb88-b 8 gossiping 5 visa 4 ntumeb89-hw 3 ntumeb88-chw 2 babymother 2 superbike 1 ntumeb90-a 1 immigration 1 ntubus 1 顯示全部 > (還有11個)

kempu 發表的討論串,共 126則

[寶寶] 男猴寶命名
Babymother kempu 41留言 2016-05-16 23:28:32
[北美] AIT面談H1B中發生的問題
Visa kempu 2留言 2010-11-26 22:18:56
[北美] 坐cruise去Canada問題
Visa kempu 1留言 2010-05-01 05:41:22
Re: [問題] 有關H-1B的想法
Visa kempu 1留言 2007-04-11 06:45:42
[問題] 有關H-1B的想法
Immigration kempu 5留言 2007-04-11 02:05:34
Re: [情報] 小黑要結婚啦~
Ck50th331 kempu 1留言 2006-03-01 09:35:02
Re: 重車的權益
Superbike kempu 2留言 2003-08-07 16:20:16
以上為批踢踢kempu 發表的討論串,共 126則
Google 查看更多批踢踢kempu的留言