kazekaze 發表的討論串,共 827則

[黑特] 酒店小姐說姚文智很紳士
[Hatepolitics] kazekaze 25留言 2018-07-14 19:57:57
[黑特] 這次我佩服王王冷了。
[Hatepolitics] kazekaze 28留言 2018-07-14 17:44:28
[黑特] 時代力量要被殺了,可憐。
[Hatepolitics] kazekaze 48留言 2018-07-14 00:20:20
[討論] **********冷漠票**********
[Hatepolitics] kazekaze 125留言 2018-07-13 00:55:50
Re: [黑特] 台中雨差不多停了。
[Hatepolitics] kazekaze 12留言 2018-07-11 12:17:34
[黑特] 台中雨差不多停了。
[Hatepolitics] kazekaze 3留言 2018-07-11 06:23:48
Re: [黑特] 柯做對了。
[Hatepolitics] kazekaze 14留言 2018-07-11 05:34:56
[黑特] 柯做對了。
[Hatepolitics] kazekaze 86留言 2018-07-10 22:01:48
[黑特] 好懷念黃KK哦。
[Hatepolitics] kazekaze 6留言 2018-06-29 11:50:04
[黑特] 買書了。
[Hatepolitics] kazekaze 13留言 2018-06-07 22:37:25
[創作] 狂信者17人名單第四人入選
[Hatepolitics] kazekaze 1留言 2018-05-29 22:54:23
Re: [討論] 新潮流陰謀論到底哪來的
[Hatepolitics] kazekaze 83留言 2018-05-28 20:43:07
以上為批踢踢kazekaze 發表的討論串,共 827則
Google 查看更多批踢踢kazekaze的留言