joy0520 發表的討論串,共 48則

[抽卡] 30抽到保底
[Tos] joy0520 2018-07-20 00:45:14
[抽卡] 33抽到保底 3傑3犽
[Tos] joy0520 1留言 2018-06-08 00:43:12
[抽卡] 大幅提高你媽啦
[Tos] joy0520 142留言 2018-05-16 18:19:15
[抽卡] 12抽獨缺圖靈
[Tos] joy0520 2018-04-27 00:28:00
[抽卡] 19抽一仙姑幹你妹
[Tos] joy0520 3留言 2018-03-16 00:26:14
[抽卡] 27抽+5古幣
[Tos] joy0520 1留言 2017-11-21 09:09:16
[抽卡] 13抽齊,兩張八神
[Tos] joy0520 2017-09-22 00:26:02
[問題] D3 錢不是問題 藏寶袐庫
[Diablo] joy0520 10留言 2017-09-16 15:17:10
[抽卡] 16抽沒稀有
[Tos] joy0520 2017-06-30 00:31:58
[上杉] 那歧鐵扇穩速刷
[Tos] joy0520 13留言 2017-05-14 15:51:59
[抽卡] 40抽+2古幣 第39中阿努比斯
[Tos] joy0520 10留言 2017-04-12 21:24:38
[薇兒] 亞瑟隊 全光成就
[Tos] joy0520 13留言 2017-04-01 02:19:33
[抽卡] 19抽 稀有各1
[Tos] joy0520 2017-03-31 20:29:17
[抽卡] 19抽齊,3那歧2天照1月讀
[Tos] joy0520 3留言 2017-02-17 01:15:02
[抽卡] 30抽,24中鐵扇,好多吸油
[Tos] joy0520 3留言 2017-01-27 16:05:11
[抽卡] 16抽齊
[Tos] joy0520 2016-12-30 00:46:06
[抽卡] 加倍歪了吧
[Tos] joy0520 2留言 2016-11-11 00:45:49
[抽卡] 缺豬女N抽
[Tos] joy0520 24留言 2016-09-09 02:50:14
[健檢] 塔之魔神28 沒有強勢光隊長
[Tos] joy0520 36留言 2016-04-12 19:43:52
[魔君] 雙火始魔+火巫龍使EJ百鬼 2成就
[Tos] joy0520 4留言 2016-04-02 18:31:15
[梅塔] 火始魔+清傲 2成就
[Tos] joy0520 7留言 2016-03-26 13:58:03
[抽卡] 崩潰14+2抽
[Tos] joy0520 2016-03-25 20:03:30
[討論] 為什麼很多女生喜歡組圖
[Boy-Girl] joy0520 17留言 2015-03-19 19:58:10
[抽卡] 軒轅12抽滿意了
[Tos] joy0520 11留言 2015-01-25 19:41:10
[問題] 艾德 王關問轉珠
[Tos] joy0520 13留言 2014-10-31 15:16:37
[轉讓] 20140614 2樓黃2B005排 2張
[Wubai_And_Cb] joy0520 1留言 2014-04-21 23:19:26
[問題] 姜維傳 16興勢之戰
[Old-Games] joy0520 29留言 2012-05-05 21:06:49
[板友] joy0520
[Bigpeitou] joy0520 2留言 2012-05-05 00:34:01
以上為批踢踢joy0520 發表的討論串,共 48則
Google 查看更多批踢踢joy0520的留言