j9131993在各看板的發文

全部 tech_job 6 dslr 3 tainan 2 china-drama 2 womentalk 2 alltogether 2 wow 1 dc_sale 1 rent_apart 1 helpbuy 1 musclebeach 1 mancare 1 shoes 1 taichungbun 1 e-shopping 1 hairdo 1 顯示全部 > (還有7個)
訂閱j9131993的文章

j9131993 發表的討論串,共 27則

[請益] 現職vs系統廠
[Tech_Job] j9131993 34留言 2018-10-17 12:42:31
[請益] 男性的護髮產品
[Hairdo] j9131993 5留言 2018-06-04 02:17:03
[問題] 推薦的衝浪教練
[Tainan] j9131993 13留言 2018-05-20 21:14:00
[問題] 換錶面玻璃
[Tainan] j9131993 12留言 2018-05-16 12:15:16
[問題] 這種鞋叫什麼?
[Shoes] j9131993 29留言 2018-04-28 13:32:43
[聘書] GG海邊美光offer
[Tech_Job] j9131993 165留言 2018-04-02 19:28:30
[討論] 鴻齡科技
[Tech_Job] j9131993 24留言 2018-03-19 18:12:09
[問題] 7.1後多目標dot
[Wow] j9131993 102留言 2016-11-03 16:39:22
以上為批踢踢j9131993 發表的討論串,共 27則

j9131993的留言

7
2018/12/08 21:58
實驗室用96核心,跑模擬
2018/12/02 18:32
2018/11/27 01:00
更多j9131993的留言...
Google 查看更多批踢踢j9131993的留言

j9131993  ⋅  有 0 則留言。