hyisong 發表的討論串,共 380則

[問卦] 在捷運坐博愛座該注意什麼?
[Gossiping] hyisong 14留言 2018-07-14 00:24:00
[問卦] 前房客是女生484很慘?
[Gossiping] hyisong 15留言 2018-07-01 17:11:07
Re: [問卦] 台灣有錢人愛娶空姐?
[Gossiping] hyisong 15留言 2018-06-30 19:08:18
[問卦] 有點啤酒成癮了該注意什麼
[Gossiping] hyisong 42留言 2018-06-30 16:45:13
[問卦] 女朋友是法醫該注意什麼
[Gossiping] hyisong 10留言 2018-06-28 22:06:21
[問卦] 期末考週應該沒人會噓吧
[Gossiping] hyisong 21留言 2018-06-28 02:32:16
[其他] GUI介面會被切掉 求解
[Matlab] hyisong 2留言 2018-06-24 23:22:00
[問卦] 誰是台啤的第二把交椅?
[Gossiping] hyisong 3留言 2018-06-23 23:48:08
[問卦] 為什麼要唾棄一日球迷?
[Gossiping] hyisong 14留言 2018-06-18 12:58:17
[問卦] 畢業歌484很假掰?
[Gossiping] hyisong 29留言 2018-06-04 23:21:09
[問卦] 今天是6/3明天是6/5?
[Gossiping] hyisong 36留言 2018-06-03 22:09:08
[問卦] 館長這波是賺還是虧?
[Gossiping] hyisong 131留言 2018-06-03 15:33:21
[問卦] 被勇士隊欽點到是什麼感覺?
[Gossiping] hyisong 10留言 2018-06-02 15:53:17
[問卦] 肉粽一顆65是什麼概念?
[Gossiping] hyisong 42留言 2018-05-31 23:14:57
[問卦] 機器學習可以應用在哪啊?
[Gossiping] hyisong 25留言 2018-05-30 15:13:13
[問卦] 弱企鵝484鬆了一口氣?
[Gossiping] hyisong 4留言 2018-05-29 12:57:26
[問卦] 有沒有NBA樂透要下哪隊的八卦?
[Gossiping] hyisong 18留言 2018-05-27 14:01:41
[問卦] KID有什麼專長?
[Gossiping] hyisong 32留言 2018-05-27 00:07:39
[問卦] 有沒有不會用專武的八卦?
[Gossiping] hyisong 1留言 2018-05-20 17:35:11
以上為批踢踢hyisong 發表的討論串,共 380則
Google 查看更多批踢踢hyisong的留言