gingin8991 發表的討論串,共 29則

[猜謎] 猜兒子的年紀
[Joke] gingin8991 6留言 2018-02-13 15:28:58
[徵求] 徵求臺南人聊天
[Wanted] gingin8991 2018-01-10 02:36:11
[徵求] 沒人同行,隨便聊
[Wanted] gingin8991 2018-01-09 23:42:27
[送禮] 聖誕交換禮物
[Gift] gingin8991 2017-12-18 21:04:08
[笑話] 為什麼非洲沒有藥局
[Joke] gingin8991 72留言 2017-08-27 00:33:58
[笑話] 想減肥要做什麼
[Joke] gingin8991 12留言 2017-08-07 15:32:50
Re: [耍冷] 瑪莎的弟弟
[Joke] gingin8991 1留言 2017-07-04 02:53:52
[笑話] 買校服
[Joke] gingin8991 7留言 2017-06-05 02:57:24
[猜謎] 渣男的顏色
[Joke] gingin8991 2留言 2017-06-01 08:52:09
[笑話] 谷阿莫被桶
[Joke] gingin8991 12留言 2017-04-27 00:01:37
[笑話] 人生
[Joke] gingin8991 4留言 2017-04-14 22:04:47
[猜謎] 鱉為什麼都是公的?
[Joke] gingin8991 2017-03-25 03:44:02
[問問] 台中rave
[Nightlife] gingin8991 2017-03-18 22:02:36
[笑話]島
[Joke] gingin8991 3留言 2017-03-14 04:22:18
[笑話] 我喜歡的臺語
[Joke] gingin8991 3留言 2017-03-11 01:51:31
[猜謎] 偽娘到陰間接客
[Joke] gingin8991 37留言 2017-03-11 00:02:58
[徵求] 一名女紙聊天
[Wanted] gingin8991 2017-02-27 10:40:53
[心得] 臺南按摩店
[Sex] gingin8991 12留言 2017-02-19 00:22:53
Re: [猜謎] 米奇
[Joke] gingin8991 18留言 2017-01-31 20:56:02
[趣事] 你剛剛打什麼
[Joke] gingin8991 2017-01-31 11:55:46
以上為批踢踢gingin8991 發表的討論串,共 29則
Google 查看更多批踢踢gingin8991的留言