furuuchitw 發表的討論串,共 152則

Re: [問題]新手自學爵士鋼琴使用教材請益
[Piano] furuuchitw 3留言 2018-07-18 10:55:29
臺南東區冷氣有陽台的雅房可炊
[Gay] furuuchitw 6留言 2018-07-17 20:18:50
[活動] Danny Zanker Trio 八月爵士工作坊
[Tainan] furuuchitw 1留言 2018-07-09 18:30:53
[交易] 三人沙發-二手
[Tainan] furuuchitw 1留言 2018-07-07 20:51:30
[房客] 前房客沒有清理就離開
[Rent-Exp] furuuchitw 26留言 2018-07-02 04:15:37
[交易] 牛乳石鹼玫瑰保濕皂 6入
[Tainan] furuuchitw 1留言 2018-06-21 22:40:53
[贈送] Costco 芥末和風醬
[Tainan] furuuchitw 5留言 2018-05-23 14:47:28
[無用] 因為是4/1嗎?
[Ios] furuuchitw 18留言 2018-04-01 01:02:40
[問題] 一年只拖一兩次是刻意的嗎?
[Tainan] furuuchitw 29留言 2018-02-14 11:03:22
[搭車] [南下] 02/05 (一) 臺北=>臺南
[Car-Pool] furuuchitw 1留言 2018-02-01 23:02:55
[搭車] [北上] 01/06(六) 臺南=>臺北
[Car-Pool] furuuchitw 2留言 2018-01-05 08:07:58
Re: [問題] 請問 屬7的+11 的原理
[Piano] furuuchitw 3留言 2018-01-05 08:02:32
Re: [問題] 請問 屬7的+11 的原理
[Piano] furuuchitw 1留言 2018-01-03 05:04:22
Re: [問題] 自學練習菜單求指正 (有樂理基礎
[Piano] furuuchitw 10留言 2017-12-07 03:12:21
Re: [討論] 我的鋼琴老師
[Piano] furuuchitw 10留言 2017-11-22 12:19:39
[交易] COSTCO的TRESemme洗髮精
[Tainan] furuuchitw 3留言 2017-10-29 01:54:53
Re: [問題] 有哪些自彈自唱 伴奏的教材呢?
[Piano] furuuchitw 17留言 2017-07-12 15:53:27
[租屋] 臺南東區冷氣雅房
[Gay] furuuchitw 7留言 2017-07-06 16:00:27
[交易] 怡東路冷氣雅房出租月繳3000(限男)
[Tainan] furuuchitw 7留言 2017-06-30 11:51:17
[男/台南/東區] 東興路雅房出租
[Rent_Ya] furuuchitw 2017-06-27 09:55:52
[唉麥] 日本官網可以24期0利率?!
[Mac] furuuchitw 17留言 2017-06-23 03:08:51
Re: [問題] 流行經驗分享
[Piano] furuuchitw 36留言 2017-03-15 04:08:24
Re: [問題] 和弦熟記
[Piano] furuuchitw 3留言 2017-03-08 02:51:54
[食記] 不推-光明街a-bao
[Tainan] furuuchitw 74留言 2017-02-27 11:06:17
Re: [討論] 想請教關於City of Stars的樂理問題
[Piano] furuuchitw 2留言 2017-02-21 00:57:57
Re: [問題] 想請問這樣的和弦進行 原理
[Piano] furuuchitw 7留言 2017-02-08 13:28:44
以上為批踢踢furuuchitw 發表的討論串,共 152則
Google 查看更多批踢踢furuuchitw的留言