ShanShan1017 發表的討論串,共 59則

[無言] 那個……男生要去前面排唷~
[Stupidclown] ShanShan1017 104留言 2018-05-31 18:05:58
[健忘] 朋友寄出的喜帖
[Stupidclown] ShanShan1017 6留言 2018-05-26 21:20:38
[徵男] 徵第一任男友
[Alltogether] ShanShan1017 108留言 2018-04-04 00:39:48
[無言] 單身狗女孩
[Stupidclown] ShanShan1017 131留言 2018-03-14 22:59:14
[無言] 我們家的碗
[Stupidclown] ShanShan1017 36留言 2018-02-20 18:47:49
Re: [大哭] 我是貼心的姊姊
[Stupidclown] ShanShan1017 49留言 2018-02-08 00:25:05
[無言] 業配是在哪裡呀?
[Stupidclown] ShanShan1017 4留言 2018-02-05 21:28:08
[聽錯] 你這個死禿頭
[Stupidclown] ShanShan1017 7留言 2018-02-05 20:11:32
[閒聊] 選擇去愛人的,算是少數嗎?
[Womentalk] ShanShan1017 42留言 2018-02-03 21:57:38
[無言] 天堂鳥
[Stupidclown] ShanShan1017 9留言 2018-01-31 00:55:17
Re: [大哭] 拜託你們分開好嗎?
[Stupidclown] ShanShan1017 43留言 2018-01-29 01:37:56
[徵男] 徵第一任男友
[Alltogether] ShanShan1017 54留言 2018-01-19 22:46:04
[路癡] 韓國妹子問我香香雞怎麼走
[Stupidclown] ShanShan1017 65留言 2018-01-09 14:36:09
[無言] 賣棉花糖的阿婆
[Stupidclown] ShanShan1017 8留言 2018-01-08 08:04:10
[大哭] BJ4
[Stupidclown] ShanShan1017 7留言 2018-01-07 17:10:42
[徵男] 誠徵第一任男朋友
[Alltogether] ShanShan1017 182留言 2018-01-01 00:51:47
[無言] 老闆為人蠻正派的,不會色色的
[Stupidclown] ShanShan1017 11留言 2017-11-23 18:04:11
[大哭] 新聞害我ptt帳號曝光
[Stupidclown] ShanShan1017 91留言 2017-11-20 14:53:40
[眼殘] 外貌協會會長
[Stupidclown] ShanShan1017 7留言 2017-11-18 16:16:11
以上為批踢踢ShanShan1017 發表的討論串,共 59則
Google 查看更多批踢踢ShanShan1017的留言