LROD在各看板的發文

全部 hip-hop 14
訂閱LROD的文章

LROD 發表的討論串,共 14則

[討論] 給個說法-隻手遮天
[Hip-Hop] LROD 7留言 2018-06-25 21:05:52
[趣味] BOWZ豹子膽 臉書
[Hip-Hop] LROD 75留言 2018-06-13 23:15:48
[音樂] MUTA-質感老鄉
[Hip-Hop] LROD 39留言 2018-06-04 12:15:23
[創作] 自己做的beat
[Hip-Hop] LROD 1留言 2018-05-07 19:31:01
[音樂] 奎仔-冰箱
[Hip-Hop] LROD 1留言 2018-04-01 23:41:12
[問題] 推薦的美國饒舌歌手
[Hip-Hop] LROD 79留言 2017-09-03 21:37:04
[問題] 關於拍子
[Hip-Hop] LROD 40留言 2017-08-16 17:00:54
以上為批踢踢LROD 發表的討論串,共 14則
Google 查看更多批踢踢LROD的留言