Imhuang 發表的討論串,共 89則

[情報] Loud Park 今年停辦
[Rockmetal] Imhuang 35留言 2018-05-24 19:11:51
[閒聊] Baalsebub新EP
[Rockmetal] Imhuang 2018-03-22 22:51:52
[閒聊] 看了Lamb of God的鼓譜...
[Rockmetal] Imhuang 12留言 2018-02-25 17:46:26
[問卦] 假日結束象徵事物的八卦?
[Gossiping] Imhuang 9留言 2018-02-11 18:27:38
[閒聊] More Than Fest 2017
[Rockmetal] Imhuang 7留言 2017-08-15 23:45:27
[XD] the Nuclear Power Trio
[Rockmetal] Imhuang 3留言 2017-07-11 06:14:27
[閒聊] 當歌唱選秀遇上重金屬
[Rockmetal] Imhuang 10留言 2017-02-22 23:04:47
[情報] MetallicA @ Seoul Setlist
[Rockmetal] Imhuang 19留言 2017-01-11 22:56:30
[情報] MetallicA香港場!!
[Rockmetal] Imhuang 37留言 2016-10-20 12:36:49
Re: [問題] 如何調適
[Rockmetal] Imhuang 8留言 2016-10-13 23:14:32
[情報] Iron Maiden Live!!
[Rockmetal] Imhuang 10留言 2016-08-04 23:07:49
[閒聊] 坐著看Metal?
[Rockmetal] Imhuang 13留言 2015-11-29 21:22:32
Re: [揪團] 2015 Loud Park !!
[Rockmetal] Imhuang 7留言 2015-09-02 00:02:38
[請問] 問一首台語歌
[Ask] Imhuang 5留言 2015-07-30 23:21:31
[問題] 樂團的主題形象
[Rockmetal] Imhuang 49留言 2015-07-30 22:40:35
[問題] 2015還有用盤帶機的電台嗎?
[Radio] Imhuang 5留言 2015-04-26 21:21:54
[閒聊] 最被過度使用的金屬團名
[Rockmetal] Imhuang 14留言 2015-03-08 11:18:38
[請問] 周休二日的定義?
[Ask] Imhuang 8留言 2015-01-22 21:35:14
[閒聊] 威廉泰爾還在!!
[Radio] Imhuang 6留言 2015-01-20 19:33:51
[閒聊] 11年前中廣晨間新聞片段
[Radio] Imhuang 17留言 2014-12-21 01:53:35
[問題] GTV晚間新聞 新聞焦點配樂
[Anchors] Imhuang 11留言 2014-11-09 20:54:04
Fw: [新聞] 軍紀長恨歌:還好我退了!
[Rockmetal] Imhuang 15留言 2014-08-17 12:30:05
Re: [閒聊] 夢幻音樂祭名單
[Rockmetal] Imhuang 7留言 2014-08-10 20:38:33
以上為批踢踢Imhuang 發表的討論串,共 89則
Google 查看更多批踢踢Imhuang的留言