Re: [閒聊] 深夜老實說

看板 Marginalman
作者
時間
留言 19則留言,5人參與討論
推噓 5 ( 5推 0噓 22→ )
討論串 137
前幾年的 今天都是不太開心的時候 因為會想到不好的回憶 不過現在開心的回憶好像慢慢變多了:) 很謝謝照顧我的人們哦 然後 就 我快沒錢了:( 如果不嫌棄錢很少就== 對 就那樣子 懂吧 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.68.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1587408782.A.8A4.html sc95819200: 對 我要落榜了 04/21 02:54
1Fkaeun421: 不要講不吉利的話辣==04/21 02:54
lunawalker: 我買了一個4600元的電風扇,姆咪 04/21 02:58
2Fkaeun421: 為什麼要買那摸貴的04/21 03:01
moonoftree: 謝謝卡卡的紅包 04/21 03:06 等一下也有
3Flunawalker: 因為它風力強大、可以吹很遠的循環扇,大學時有用過04/21 03:09
4Flunawalker: ,從會議室的一邊能吹到另一邊!對於我這種吹冷氣就04/21 03:09
5Flunawalker: 頭痛的人真心不錯!04/21 03:09
6Flunawalker: 雖然真的不便宜...不過才10吋就有工業電扇的風力我覺04/21 03:10
7Flunawalker: 得值得姆咪04/21 03:10
sixB: 姆咪咩噗 04/21 03:17
8Fkaeun421: 盤子04/21 03:18
9Fkaeun421: 六逼我愛你04/21 03:18
scmono: 動力 04/21 03:22 genie529: 有砍過了是不是 04/21 03:32
10Fsc95819200: 你真的很恐怖 知道我一堆密密了04/21 03:35
11Fkaeun421: 我又不會拿那個要脅你或幹嘛的04/21 03:36
12Fkaeun421: 知道那個可以做什麼辣04/21 03:36
kamiuser222: 或許現實中他是每天待在圖書館自閉的小肥宅 04/21 03:41
13Fsc95819200: 對不起 我現在每天早上起來就去圖書館自閉04/21 03:42
14Fkaeun421: 對不起 我最近事情一堆只有看單字04/21 03:42
dm4047: 我就是每天在家自閉的小肥宅== 04/21 03:43 @ 以上紅底標記8位,每人200P(稅前)發送完成! by AutoGiveP 2.11
15Fkamiuser222: 好 各位自閉肥宅可以去睡覺了04/21 03:44
16Fsc95819200: 把我從你心裡刪除吧 我揮揮衣袖不帶走一片雲彩04/21 03:45
17Fdm4047: 我還想看雞哥推文04/21 03:46
18Fkamiuser222: 好 那我88 你就能睡覺了04/21 03:47
19Fkaeun421: 雞哥要去買魚了辣04/21 03:50
※ 編輯: kaeun421 (27.247.68.115 臺灣), 04/21/2020 04:28:19 ※ 編輯: kaeun421 (27.247.68.115 臺灣), 04/21/2020 19:16:31

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
0 [閒聊] 深夜老實說 david7928
0 [閒聊] 深夜老實說 imjungyi923
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 ChrisDavis
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 cpblgu
25 [閒聊] 深夜老實說 geniuswind 2017/12/27 00:17:19
14 Re: [閒聊] 深夜老實說 SecondRun 2017/12/27 00:24:16
15 Re: [閒聊] 深夜老實說 moonoftree 2017/12/27 00:28:14
25 Re: [閒聊] 深夜老實說 dinghaipi 2017/12/27 00:34:25
6 Re: [閒聊] 深夜老實說 raysun011081 2017/12/27 00:35:21
26 Re: [閒聊] 深夜老實說 FrogStar 2017/12/27 00:39:37
9 Re: [閒聊] 深夜老實說 tom50512 2017/12/27 00:41:23
11 Re: [閒聊] 深夜老實說 ILoveElsa 2017/12/27 00:55:00
22 Re: [閒聊] 深夜老實說 ayane801x 2017/12/27 01:00:38
9 Re: [閒聊] 深夜老實說 good74152 2017/12/27 01:04:23
10 Re: [閒聊] 深夜老實說 redzai 2017/12/27 01:05:07
60 Re: [閒聊] 深夜老實說 tomuy 2017/12/27 01:07:59
4 Re: [閒聊] 深夜老實說 d125383957 2017/12/27 01:17:37
11 Re: [閒聊] 深夜老實說 by7321 2017/12/27 01:37:49
12 Re: [閒聊] 深夜老實說 wangyc 2017/12/27 02:47:41
20 Re: [閒聊] 深夜老實說 weichipedia 2017/12/27 02:57:22
10 [閒聊] 深夜老實說 purpleforest 2018/12/04 02:15:14
9 [閒聊] 深夜老實說 purpleforest 2018/12/30 03:36:22
17 [閒聊] 深夜老實說 purpleforest 2019/03/17 16:05:49
4 Re: [閒聊] 深夜老實說 ybz612 2019/03/17 16:11:29
18 Re: [閒聊] 深夜老實說 Ardt4113C 2019/03/19 02:41:11
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 david7928 2019/09/24 04:47:00
18 [閒聊] 深夜老實說 imjungyi923 2019/11/04 00:59:30
4 [閒聊] 深夜老實說 geniuswind 2020/01/10 23:13:08
2 Re: [閒聊] 深夜老實說 hulucat 2020/01/10 23:16:33
10 [閒聊] 深夜老實說 paperghost 2020/01/13 11:58:11
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 chuchu000 2020/01/13 12:15:45
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 oz5566 2020/01/13 12:17:46
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 moumoon5566 2020/01/20 23:42:26
6 Re: [閒聊] 深夜老實說 paperghost 2020/01/20 23:52:02
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 ilovemumi 2020/01/20 23:52:44
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 aynmeow5566 2020/01/20 23:54:26
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 sos976431 2020/01/20 23:57:36
4 Re: [閒聊] 深夜老實說 tsukiyomi157 2020/01/20 23:59:19
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 TokiwaKurumi 2020/01/21 00:44:12
4 Re: [閒聊] 深夜老實說 sc95819200 2020/01/21 01:14:09
2 Re: [閒聊] 深夜老實說 BlueGiant 2020/01/21 01:20:10
4 Re: [閒聊] 深夜老實說 sqin 2020/01/21 06:17:50
8 Re: [閒聊] 深夜老實說 Firstshadow 2020/01/22 02:05:55
0 [閒聊] 深夜老實說 Emerson158 2020/01/25 02:31:08
9 Re: [閒聊] 深夜老實說 helba 2020/02/18 01:43:21
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/02/19 02:05:36
5 Re: [閒聊] 深夜老實說 nut7470 2020/02/19 02:10:31
14 Re: [閒聊] 深夜老實說 jameschem 2020/02/19 02:35:23
6 Re: [閒聊] 深夜老實說 cloud654 2020/02/19 02:59:00
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/02/19 03:37:22
11 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/02/19 03:49:05
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 sp89005 2020/02/19 05:44:23
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 helba 2020/02/19 09:32:34
6 Re: [閒聊] 深夜老實說 helba 2020/02/19 10:20:54
2 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/02/23 06:55:09
5 Re: [閒聊] 深夜老實說 plzza0cats 2020/02/23 09:00:25
2 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/02/23 09:07:44
2 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/02/23 09:09:45
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 sp89005 2020/03/06 03:21:18
4 [閒聊] 深夜老實說 gluccvidog 2020/03/06 19:22:46
6 Re: [閒聊] 深夜老實說 OAOb 2020/03/08 00:28:45
8 Re: [閒聊] 深夜老實說 matsubuff 2020/03/08 00:48:23
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 Benbenyale 2020/03/08 00:50:32
15 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/03/08 21:40:07
4 Re: [閒聊] 深夜老實說 sacrifice 2020/03/08 22:23:10
7 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/03/08 22:28:46
10 Re: [閒聊] 深夜老實說 gluccvidog 2020/03/08 22:31:04
2 Re: [閒聊] 深夜老實說 SecondRun 2020/03/09 00:08:01
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 sp89005 2020/03/12 04:42:59
17 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/03/18 01:17:16
14 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/03/19 01:06:15
11 Re: [閒聊] 深夜老實說 qxxrbull 2020/03/19 01:08:50
10 Re: [閒聊] 深夜老實說 hua828797 2020/03/19 01:15:12
8 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/03/19 01:15:34
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 helba 2020/03/19 01:29:52
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 Kimaris 2020/03/19 08:58:14
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 FlowerKnight 2020/03/20 13:17:58
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/03/20 22:58:40
22 Re: [閒聊] 深夜老實說 AceChen21 2020/03/20 23:57:56
8 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/03/22 03:05:51
2 [閒聊] 深夜老實說 GGOPEN 2020/03/31 01:47:16
8 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/04/07 01:04:25
27 >> Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/04/21 02:53:00
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 sacrifice 2020/04/21 09:31:26
33 Re: [閒聊] 深夜老實說 PyTorch 2020/04/21 09:35:46
6 Re: [閒聊] 深夜老實說 helba 2020/04/21 10:10:14
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 plzza0cats 2020/04/21 10:18:00
2 Re: [閒聊] 深夜老實說 david7928 2020/04/21 10:18:16
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 tomuy 2020/04/21 12:41:43
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 clubman 2020/04/21 14:04:49
16 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/04/21 19:18:17
5 [閒聊] 深夜老實說 geniuswind 2020/04/25 01:55:57
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 aynmeow 2020/04/25 02:04:16
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 corydoras09 2020/04/25 03:14:17
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 kid725 2020/04/25 03:21:53
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 geniuswind 2020/04/25 03:39:40
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 leopika 2020/04/25 10:08:23
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 qscxz 2020/04/25 10:13:59
3 [閒聊] 深夜老實說 Vedan1213 2020/05/16 02:49:33
12 [閒聊] 深夜老實說 geniuswind 2020/06/01 01:53:26
0 [閒聊] 深夜老實說 posen2012 2020/06/11 03:33:46
10 Re: [閒聊] 深夜老實說 dragon327 2020/07/05 00:49:49
0 [閒聊] 深夜老實說 Marschiert01 2020/07/26 01:57:20
6 [閒聊] 深夜老實說 Vedan 2020/07/26 02:50:00
20 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/07/28 23:14:01
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 cpblgu 2020/07/28 23:20:48
6 Re: [閒聊] 深夜老實說 Zhism 2020/07/28 23:49:22
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 qscxz 2020/07/28 23:50:42
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 Ironlung 2020/07/29 00:24:49
4 Re: [閒聊] 深夜老實說 dinghaipi 2020/07/29 00:39:22
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 Sasamumu 2020/07/29 00:44:06
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 GGOPEN 2020/07/29 01:41:36
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 Megacolon 2020/07/29 01:59:52
54 [閒聊] 深夜老實說 Sasamumu 2020/07/30 01:06:28
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 cpblgu 2020/07/30 01:13:46
20 [閒聊] 深夜老實說 lturtsamuel 2020/08/01 22:54:37
1 Re: [閒聊] 深夜老實說 cpblgu 2020/08/01 22:59:12
7 Re: [閒聊] 深夜老實說 hollande 2020/08/01 23:05:57
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 hulucat 2020/08/01 23:09:06
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 leopika 2020/08/01 23:10:35
7 Re: [閒聊] 深夜老實說 david7928 2020/08/01 23:10:52
0 Re: [閒聊] 深夜老實說 kinki999 2020/08/01 23:11:47
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 fnm525 2020/08/01 23:14:21
17 Re: [閒聊] 深夜老實說 AceChen21 2020/08/01 23:31:46
21 Re: [閒聊] 深夜老實說 Zhism 2020/08/01 23:36:57
6 Re: [閒聊] 深夜老實說 Ironlung 2020/08/01 23:44:08
8 Re: [閒聊] 深夜老實說 Vedan 2020/08/01 23:48:35
13 Re: [閒聊] 深夜老實說 YokoKanno 2020/08/01 23:59:43
11 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/08/04 00:10:18
4 Re: [閒聊] 深夜老實說 HondaMio 2020/08/04 00:18:25
6 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/08/04 00:21:18
6 Re: [閒聊] 深夜老實說 MosDonalds 2020/08/04 00:40:56
10 Re: [閒聊] 深夜老實說 sqin 2020/08/04 00:46:14
4 Re: [閒聊] 深夜老實說 gluccvidog 2020/08/04 00:47:03
18 Re: [閒聊] 深夜老實說 civilian 2020/08/04 01:19:10
7 Re: [閒聊] 深夜老實說 YokoKanno 2020/08/04 01:25:51
3 Re: [閒聊] 深夜老實說 kaeun421 2020/08/06 21:17:51

Marginalman 看板熱門文章

57
71
2020/08/07 08:02:56
8
28
0
33
2020/08/07 20:15:16
12
50
2020/08/07 21:21:48
6
27
2020/08/07 22:34:16
12
39
2020/08/07 22:59:43
8
26
2020/08/07 23:56:02
8
25
2020/08/08 17:43:29
0
28
2020/08/08 18:45:29
9
26
2020/08/08 20:16:04
3
25
2020/08/09 01:03:05