Re: [足球] [小律師]世界盃從積分看E組

看板 Sportlottery
作者
時間
留言 386則留言,364人參與討論
推噓 356 ( 358推 2噓 26→ )
討論串 3
雖然我買西班牙2-3球...但看西班牙這樣操作 真的覺得西班牙沒體育精神~~ 策略性放日本贏去踢克羅埃西亞 好讓自己分組第二去踢摩洛哥 他媽如果我是德國,我就故意放哥斯大黎加贏 跟你西班牙一起手牽手回歐洲!!! 德國人真的值得敬佩~~了不起 怪不得洪金寶說:西班牙人最壞~~ https://i.imgur.com/PPZymcV.jpg
抽10杯發起來~~~ ※推文請留「西班牙人最壞了~~~」 ※ 引述《lotterywin (洨律師)》之銘言: : 目前E組的積分是 : 西班牙4 日本3 哥斯大3 德國1 : 上場西班牙若贏德國,那我一定買日本受讓 : 理由是什麼:看看法國踢突尼西亞就知道了 : 1.西班牙的立場: : 這場只能勝/和,不能輸!! : 因為若輸給日本,德國也輸 : 那西德剛好都打包回家~ : 所以西班牙不會賭任何可能被淘汰的風險 : 2.日本的立場 : 逼和拚勝... : 日本如果能勝當然直接晉級 : 但對手太強...我想日本應該會以逼和為主 : 不過逼和其實對日本也很危險 : 因為德國的淨勝球數跟日本只差一球 : 德國若大贏哥斯,日本逼和也是GG : 所以日本最理想的劇本就是勝,不然就是兩場都和 : 3.哥斯的立場 : 拚勝or逼和賭西班牙勝 : 因為哥斯第一場被血洗 : 西班牙沒贏,和局也會輸淨勝球而遭淘汰 : 但西班牙沒贏的可能性低 : 所以哥斯有可能會想逼和德國 : 4.德國的立場 : 只有拚勝沒有退路~~ : 綜合以上分析: : 1.西班牙場 : 兩隊都會比較保守... : 我個人看西班牙不會血洗 : 除非日本落後,犧牲防守拚進攻 : 但以小日本向來謹慎...應該不至於如此 : 這場推2-3球1.75 : 3.德國場 : 有沒有可能德國踢兩球就開桶? : 老實說有可能...但如果他這樣作 : 假設日本贏西班牙... : 那德國贏就要跟西班牙拚淨勝球了 : 但西班牙輸的可能性太低 : 所以德國還是有可能贏2或贏3就不踢了 : 這場推3.5大1.8 : ※這兩場的信心度來說: : 西班牙2-3球>德國場4+ : ※場中的精采度來講,德國應該會比較精彩 -- 運彩屢屢賽事取消「走地」 彩迷訐譙:開飯店還怕人吃 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3274899 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 103.234.206.243 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/SportLottery/M.1669928404.A.294.html
1Flouisxxiii: 西班牙人最壞~~ 真的太噁心了阿西113.61.133.171 12/02 05:00
2Fjokerjuju: 恭喜1.168.173.149 12/02 05:00
3Fjerryyuan: 抽114.136.32.132 12/02 05:00
4Fqazxcvb: 西班牙人最壞了~~ 威剛網頁最爛了125.228.69.17 12/02 05:00
5Fhyde1122: 推150.116.39.125 12/02 05:00
6FEric54088: 恭喜121.254.82.79 12/02 05:00
7Flin1111: 太神了律師223.138.53.59 12/02 05:00
8Fjackloutter: 推218.164.31.93 12/02 05:01
9Fisty: 推223.137.24.147 12/02 05:01
10Fbigtoto: 恭喜轟39.10.33.162 12/02 05:01
11Fqk11245: 看到西班牙故意想第二,真的很討厭106.64.73.204 12/02 05:01
※ 編輯: lotterywin (103.234.206.243 臺灣), 12/02/2022 05:01:32
12Fcb6312: 推推推 感謝西班牙 36.228.42.75 12/02 05:01
13Fyugowolf: 劇本有猜到 但真的敢執行真的夠不要臉 61.223.224.99 12/02 05:01
14Flun1256: 西班牙人最壞182.233.134.108 12/02 05:01
15Fjaybestfan: 西班牙人最壞了 106.64.56.12 12/02 05:01
16FGreedguilty: 小律師梗圖 超好笑 27.51.144.23 12/02 05:01
17Ftsukuyomii: 抽 49.215.11.95 12/02 05:01
18FMk5180f: 推 1.200.162.13 12/02 05:02
19Fkss918: 抽 114.45.44.91 12/02 05:02
20Fbiby7958: 恭喜 118.163.8.59 12/02 05:02
21Fjackie8801: 恭喜223.137.100.139 12/02 05:02
22Ftaco1234521: 律師全轟太神了! 36.225.90.55 12/02 05:02
23Fblue8d83n: 西班牙人最壞了~~~ 180.177.8.195 12/02 05:02
24Fqoo580: 推 114.46.63.22 12/02 05:02
25Fchenarima: 恭喜 106.104.98.123 12/02 05:02
26Fstart0917: 厲害 27.52.193.215 12/02 05:02
27Fpatron22: 推 德國QQ 111.83.78.78 12/02 05:02
28Fjack80145: 西班牙壞壞啦 36.236.39.216 12/02 05:02
※ 編輯: lotterywin (103.234.206.243 臺灣), 12/02/2022 05:03:38
29FHC683150: 推 27.242.69.124 12/02 05:02
30Fcitycafer: 推 101.137.26.147 12/02 05:03
31Fcay86714: 恭喜 114.24.179.167 12/02 05:03
32Fshian3422: 西班牙人最壞了~~~ 101.9.44.184 12/02 05:03
33Fstussy1983: 推 223.137.55.9 12/02 05:03
34Fjeremysu27: 推 223.137.24.186 12/02 05:03
35Fpeifei: 推118.166.225.159 12/02 05:03
36Fwsxedcrfv211: 西班牙人最壞了~~~ 49.216.225.160 12/02 05:03
37Fgodtim: 恭喜律師 114.137.97.51 12/02 05:03
38Feddie0912: 德國掰掰 27.51.137.152 12/02 05:04
39Fu9914014: 推 27.241.0.3 12/02 05:04
40Fweilawda: 西班牙壞壞 36.226.208.18 12/02 05:04
41Fqk11245: 西班牙人最壞了~~~ 106.64.73.204 12/02 05:04
42Fryan8037802: 推 101.9.174.99 12/02 05:04
43Fhccj0914: 西班牙真的太壞了,德國沒放哥贏真的可 36.232.55.198 12/02 05:05
44Fhccj0914: 惜 36.232.55.198 12/02 05:05
45Fwangh00712: 推 1.160.23.171 12/02 05:05
46Fgood90925: 推 114.36.216.193 12/02 05:05
47Fwillieyang: 恭喜恭喜 220.141.31.149 12/02 05:05
48Fkkfai: 滿滿劇本 恭喜師傅 42.76.248.131 12/02 05:05
49Fcabon5566: 推 1.169.182.6 12/02 05:05
50FJDFc: 抽 114.45.175.44 12/02 05:06
51Flsjfan: 推 1.200.123.193 12/02 05:06
52Fting790709: 西班牙真的很賤 嗚嗚 49.216.83.236 12/02 05:06
53Fting790709: 推推 49.216.83.236 12/02 05:06
54Fe0311028: 推推 1.173.86.142 12/02 05:06
55Fandrewaw: 恭喜 1.171.109.220 12/02 05:06
56Ftcshemon: 神 111.253.151.36 12/02 05:07
57Fchichier: 西班牙人最壞了~~~ 219.70.66.40 12/02 05:07
58Fgallaghertw: 推 180.217.21.65 12/02 05:07
※ 編輯: lotterywin (103.234.206.243 臺灣), 12/02/2022 05:07:36
59Faaamber: 西班牙人最壞~~ 36.230.116.89 12/02 05:07
60Fyayunwen: 讚讚 59.115.39.244 12/02 05:07
61Fhairstyle: 恭喜 125.228.208.22 12/02 05:07
62Ffirewater899: 恭喜 111.82.178.215 12/02 05:08
※ 編輯: lotterywin (103.234.206.243 臺灣), 12/02/2022 05:08:53
63FRef34g1w: 恭喜抽抽 123.195.56.192 12/02 05:08
64Froywen: 推推,恭喜~ 210.243.164.16 12/02 05:08
65Fjason011010: 恭喜尻剛 114.140.89.196 12/02 05:09
66Fffadakk: 退 223.139.82.196 12/02 05:09
67Fffadakk: 恭喜 223.139.82.196 12/02 05:09
68Fmiaowen: 恭喜 223.138.189.33 12/02 05:09
69Feyedrop: 推 沒跟上4+ 哭 111.81.183.154 12/02 05:09
70FSimbadd: 推 49.191.66.92 12/02 05:09
71FLin82219: 恭喜 39.10.35.111 12/02 05:10
72Fkao19: 感謝律師 39.14.56.56 12/02 05:10
73Fedc33125673: 抽114.137.213.138 12/02 05:10
74Flowerman: 西班牙太賤了,希望摩洛哥懲罰它 42.76.72.126 12/02 05:11
75Factiv: 抽 150.117.241.71 12/02 05:11
76Fgalder: 關於威鋼鎖日西晉級詐賭,小律師有何看法 223.137.55.175 12/02 05:11
77Fgalder: ? 223.137.55.175 12/02 05:11
78Fmoyoyo: 推 39.9.136.215 12/02 05:11
79FYoyolinz: 推114.137.229.170 12/02 05:11
80Fafteryoudie: 抽 111.252.59.184 12/02 05:11
81Ffffgew: 推 180.177.32.224 12/02 05:12
82Fjhcptt2n35: 西班牙人最壞了~~~114.136.169.239 12/02 05:12
83Flonely1002: 西班牙人最壞了~~~ 101.10.8.233 12/02 05:13
84Fkkfai: 西班牙人最壞了~~~ 42.76.248.131 12/02 05:13
85FLCHLCAP15: 抽 1.162.87.138 12/02 05:13
86Fjefflin0824: 西班牙人最壞~~ 1.200.160.103 12/02 05:14
87Fchentaco: 西班牙人最壞了~~ 111.246.76.23 12/02 05:15
88Fdhkzdioo: 西班牙人最壞了~~~ 39.9.168.175 12/02 05:15
89Fvacala000: 西班牙人最壞了~~~ 61.222.147.91 12/02 05:15
90Fsony0123: 推推 111.82.25.154 12/02 05:16
91Fstrikes: 推 180.218.85.189 12/02 05:16
92Fwuuman: 抽起來111.252.219.246 12/02 05:17
93Fallmistake: 抽起來 27.242.100.127 12/02 05:18
94Fwite: 推! 61.228.177.125 12/02 05:18
95Fx080944924: 抽 27.53.224.144 12/02 05:19
96Fchenmingchih: 西班牙人最壞了~~~ 27.242.229.204 12/02 05:20
97FTianLuo: 西班牙人最壞了~~~ 111.251.35.59 12/02 05:21
98Fsmall28: 推 114.136.209.4 12/02 05:21
99FDeep: 777 180.177.28.37 12/02 05:21
100Fhungleo: 恭喜 27.53.114.161 12/02 05:22
101Fissy: 西班牙人最壞無誤 1.173.83.120 12/02 05:22
102FGYboy: 西班牙人最壞了~~~ 42.75.52.81 12/02 05:24
103Fmagickanjay: 推 114.37.199.157 12/02 05:24
104Faz564232: 西班牙人最壞了~~~111.253.159.174 12/02 05:26
105Fntic: 抽 39.14.75.36 12/02 05:29
106FNENEmywife: 推 223.136.122.17 12/02 05:30
107Fkidpin: 恭喜律師 118.166.83.222 12/02 05:30
108Fard27330287: 推 1.200.114.85 12/02 05:31
109FAnswer0703: 推 42.76.36.120 12/02 05:32
110FNino0114: 推 122.116.185.7 12/02 05:33
111Fkuso9576: 恭喜 1.200.142.214 12/02 05:33
112Fmichael71230: 恭喜 123.194.158.2 12/02 05:33
113FCHANGYUN: 推 42.73.252.33 12/02 05:36
114FToyzzz: 推 111.82.249.34 12/02 05:37
115FKuroyukihime: 推 49.213.175.136 12/02 05:38
116Ffiregogogo: 恭喜223.137.244.211 12/02 05:38
117Fleo199900808: ㄊㄨㄟ 111.82.218.243 12/02 05:39
118Fall035: 推 106.64.120.173 12/02 05:39
119Fd147258: 恭喜 123.240.33.123 12/02 05:39
120Fffgghhjj: 垃圾西班牙人 220.136.177.57 12/02 05:43
121Fdvalue: 恭喜律師 113.61.158.107 12/02 05:44
122Fjake6669: 西班牙人最壞了~~~ 36.237.33.153 12/02 05:51
123Fac05470002: 恭喜 27.240.201.106 12/02 05:56
124Fhana0325: 恭喜 61.223.170.102 12/02 05:56
125Fsheeran45: 推 114.25.20.201 12/02 05:57
126Fzythiaceae: 西班牙人最壞了~~ 49.217.192.251 12/02 05:57
127FKhaled: 西班牙人最壞了~~~ 111.82.115.77 12/02 05:58
128FNIKOGAKU: 恭喜 CCCCCCCC 1.161.30.134 12/02 06:00
129Fzzz3691: 推 111.71.214.13 12/02 06:01
130FPanChen: 恭喜啊! 223.138.134.61 12/02 06:01
131Fts01456735: CCCCCC 180.177.13.238 12/02 06:05
132Fseahi: 西班牙人最壞了~~ 111.241.34.158 12/02 06:09
133Fgintoki1231: 恭喜 219.69.69.47 12/02 06:12
134Fgintoki1231: 西班牙人最壞~~ 219.69.69.47 12/02 06:13
135FStojakovic16: 西班牙人超壞 不愧是無恥艦隊 27.53.72.33 12/02 06:15
136Foops7655: 恭喜 101.9.49.118 12/02 06:19
137Ftylerdurdenn: 推快餐車 27.53.176.6 12/02 06:20
138Finstill8: 恭喜 219.71.100.207 12/02 06:21
139Fugfm9637410: 恭喜 223.138.169.99 12/02 06:22
140Fptts: 西班牙人最壞了~~~ 1.168.58.18 12/02 06:22
141FBarnes: 推 111.250.142.95 12/02 06:25
142Fshhong: 推 49.159.129.240 12/02 06:26
143Fhb050317: 恭喜 180.217.230.74 12/02 06:27
144Ftn00364049: 恭喜 27.240.226.235 12/02 06:31
145FLaserLi: 推 180.217.6.105 12/02 06:35
146FAthena3350: 推 125.228.76.211 12/02 06:36
147Fcsgod41: 抽 125.228.76.211 12/02 06:37
148Fjohnny58534: 推 101.9.193.44 12/02 06:38
149Fjeffrey0401: 恭喜!!!111.240.227.191 12/02 06:38
150Fsvn: 恭喜 223.138.142.0 12/02 06:38
151FXTaiwanAyin: 本來想上班偷跑去買日本逆轉…懷疑 101.12.89.141 12/02 06:40
152FXTaiwanAyin: 自己的霉運所以沒買 101.12.89.141 12/02 06:40
153Fenjoylives: 西班牙人最壞~~ 36.238.54.142 12/02 06:41
154Fenjoylives: 西班牙人最壞了~~~ 36.238.54.142 12/02 06:44
155Fwade666: 恭喜律師223.136.234.223 12/02 06:46
156Ftomaschang: 推一個 111.243.46.165 12/02 06:48
157Fwtne123456: 恭喜 111.83.190.244 12/02 06:49
158FSRMwwww: 恭喜 42.77.139.62 12/02 06:49
159Fchikuo: 抽223.141.229.186 12/02 06:49
160Fwiiy2299: 推 223.137.62.25 12/02 06:49
161FELTA: 恭喜 122.121.3.129 12/02 06:50
162Fstartnew: 西班牙人最壞了~~~ 49.215.21.178 12/02 06:52
163Fleo727: 恭喜 42.76.119.163 12/02 06:52
164FWei4033: 恭喜 61.227.64.24 12/02 06:53
165Fbaekbin: 抽抽 118.231.170.32 12/02 06:53
166Fkiriru: 恭喜律師 36.227.148.37 12/02 06:53
167Fmomoidcool: 恭喜太神啦 1.200.132.201 12/02 06:54
168Fsky4537: 西班牙人真的壞 42.73.152.53 12/02 06:55
169Fa257234775: 推 111.83.75.76 12/02 06:56
170Fharden0831: 恭喜 27.247.138.53 12/02 06:57
171Fwumuhsen: 抽 124.218.7.146 12/02 06:57
172Fanson32kimo: 西班牙祝你輸給摩洛哥 42.75.61.99 12/02 07:01
173Fchu79525: 抽抽抽 西班牙真得體 42.73.103.158 12/02 07:02
174Fc0958210826: 線上投注都一直壞掉,玩到興致缺缺 59.127.109.191 12/02 07:02
175Fc0958210826: ~ 59.127.109.191 12/02 07:02
176Fc0958210826: 推推律師! 59.127.109.191 12/02 07:02
177Fcwcbank: 恭喜 106.64.145.85 12/02 07:03
178Feggfrank2001: 恭喜 49.216.82.210 12/02 07:04
179Fgoldigger666: 推 223.137.43.23 12/02 07:05
180Fssuhsien: 讚 27.247.225.68 12/02 07:05
181Fcwcbank: 西班牙人最壞了~~~ 106.64.145.85 12/02 07:05
182Fwestlml: 這張圖挖嘎意~一次罵西班牙和孬剛 163.23.89.124 12/02 07:06
183Fsean123499: 西班牙太壞了 223.137.95.66 12/02 07:07
184Ffreed519: 推 42.77.191.219 12/02 07:07
185Fzhiting: 推推 42.77.192.107 12/02 07:07
186FMurphyLin: 抽抽 27.242.128.207 12/02 07:08
187Fjeff1117: 恭喜 36.237.170.97 12/02 07:11
188FTaiwanIsFuck: 恭喜 42.72.31.37 12/02 07:11
189Fwjh1030: 西班牙人最壞了 122.118.114.7 12/02 07:12
190Ffirstcling: 恭喜114.136.204.119 12/02 07:13
191Fm7783279: 抽抽 219.70.19.77 12/02 07:13
192Fxhunter13j: 恭喜 39.12.48.10 12/02 07:13
193Fninetree: 推111.253.166.212 12/02 07:14
194Fwei880222: 推 1.200.73.162 12/02 07:15
195Fleehom32124: 推 61.227.154.174 12/02 07:16
196Fgodnash: 推 101.9.102.35 12/02 07:17
197Fssun302231: 西班 牙敗! 42.79.1.11 12/02 07:17
198Fssun302231: 我按錯了 律師抱歉 等推回來 42.79.1.11 12/02 07:17
199FohyaDUNCAN: 恭喜 1.169.222.75 12/02 07:18
200Fezwei1025: 恭喜律師 抽180.217.208.159 12/02 07:18
201Ftokinosituji: 恭喜111.248.143.201 12/02 07:18
202Ftheshield: 恭喜101.136.151.251 12/02 07:19
203Ftriff: 推 61.223.239.202 12/02 07:20
204Ffireforce: 恭喜 27.51.146.68 12/02 07:20
205Fbrianbeiman: 抽 223.139.88.82 12/02 07:20
206Fpo00002001: 恭喜 219.70.164.181 12/02 07:21
207Fy04m06: 恭喜 223.137.59.112 12/02 07:21
208FWindSuan: 推 49.216.49.164 12/02 07:21
209Ftony1768ya: 恭喜 118.166.85.216 12/02 07:23
210FLouis89103: 恭喜 123.192.231.70 12/02 07:25
211Fje40518ff: 西班牙人最壞了~~~ 1.165.119.203 12/02 07:28
212FDolphin0912: 恭喜律師大賺爛!! 114.25.174.223 12/02 07:29
213Fchia037: 恭喜101.137.191.235 12/02 07:30
214FHanksome: 西班牙人真的壞 恭喜律師114.198.183.183 12/02 07:31
215Fericaaa: 推 42.72.222.156 12/02 07:35
216Fchi0615chi: 西班牙人最壞了~~~ 219.70.32.117 12/02 07:35
217Fzxxz0204: 推 125.228.15.223 12/02 07:35
218FMurdenKIRA: 抽 118.169.13.153 12/02 07:38
219FRiankuo: 西班牙人真壞 101.9.196.154 12/02 07:38
220Fweili1019: 抽 49.216.54.162 12/02 07:40
221Fpilotcool: 推 114.46.207.12 12/02 07:40
222Fbenrun: 推 111.81.245.32 12/02 07:40
223Fchin1105: 恭喜223.140.228.124 12/02 07:40
224FCmPunk666: 推101.139.143.121 12/02 07:42
225FEopay: 推 123.205.17.19 12/02 07:42
226FNBALBJLEG: 推 106.64.80.119 12/02 07:43
227Ffree85041: Up 27.242.198.5 12/02 07:43
228FZHI888: 抽抽 42.77.217.21 12/02 07:43
229Ftt28281: 恭喜 27.51.128.158 12/02 07:44
230FMurdenKIRA: 恭喜 118.169.13.153 12/02 07:45
231Ficespring: 推223.136.171.175 12/02 07:46
232Fkai0214: 西班牙最壞了 114.45.10.159 12/02 07:47
233Fnomoty: 推 220.141.166.76 12/02 07:47
234Fhao19961216: 推 101.9.49.114 12/02 07:49
235Fshunhahahaha: 恭喜 49.159.158.13 12/02 07:49
236Fpeaf111: 恭喜106.107.240.209 12/02 07:50
237Fboy7775053: 推 1.171.1.96 12/02 07:51
238Fleonjapan: 推 42.73.62.207 12/02 07:51
239FwantSEX: 恭喜 42.72.51.128 12/02 07:52
240Fforeverex56: 恭喜118.165.121.170 12/02 07:54
241Freg0719: 推 27.247.130.86 12/02 07:55
242FWadeWen: 推推 114.34.189.60 12/02 07:57
243FEranama: 推 101.10.56.13 12/02 07:58
244Fsshowway: 推推 27.51.144.131 12/02 07:58
245Fhippoleo: 恭喜 219.85.165.12 12/02 07:58
246Fs1016234: 恭喜118.231.162.185 12/02 07:59
247Frichi21: 恭喜 220.129.61.89 12/02 07:59
248Fkevin7747: 恭喜 49.217.173.211 12/02 07:59
249Fcwkhbk1986: 恭喜 101.9.136.156 12/02 08:00
250Faaa1234136: 抽 49.217.69.188 12/02 08:01
251FSpritepa: 無恥的老西 德佬真的不應該 49.216.237.170 12/02 08:01
252Fjasonchen525: 推112.105.246.164 12/02 08:01
253Fskytiger: 恭喜 223.139.74.166 12/02 08:02
254Foldmangoes: 推 101.12.44.96 12/02 08:03
255FJLai1716: 抽 118.166.73.180 12/02 08:04
256Fnillller: 西班牙人最壞了~~~ 220.136.0.18 12/02 08:06
257Fyellow860526: 抽 49.217.237.255 12/02 08:06
258FlaughxDDDDD: 推 114.24.88.47 12/02 08:07
259Fpongo23: 西班牙人最壞了~~~ 39.10.59.1 12/02 08:08
260Ff84916: 推 1.162.0.108 12/02 08:09
261Fhothigh: 恭喜 124.155.172.7 12/02 08:09
262Fdantaiwan: 可惜網投一直進不去 跟不到 實體早就買 1.161.227.7 12/02 08:10
263Fdantaiwan: 好串關了 1.161.227.7 12/02 08:10
264Futs889: 恭喜 39.15.33.67 12/02 08:10
265Fchen338: 恭喜223.136.129.117 12/02 08:11
266Fpopomaxman: 西班牙人最壞了~~~ 114.34.73.163 12/02 08:11
267Flooks143895: 推 律師 49.217.133.182 12/02 08:12
268Falubar: 恭喜 111.82.152.140 12/02 08:13
269Fchys: 推 61.228.3.170 12/02 08:13
270FCarlos002: 恭喜律師尻剛 1.169.239.7 12/02 08:14
271Flililalaking: 恭喜 101.12.19.41 12/02 08:15
272Fchance0501: 西班牙人最壞了~~~ 42.79.122.4 12/02 08:20
273Fkaihuei: 恭喜 42.76.104.92 12/02 08:21
274Ficoann: 推180.217.134.233 12/02 08:24
275Fpennylai: 恭喜 1.200.4.144 12/02 08:24
276Fkkdolea: 推 39.9.104.203 12/02 08:24
277Fstar90237: 西班牙人最壞了~~~ 106.64.168.165 12/02 08:29
278Ftomy70585: 太無恥了!! 36.235.219.196 12/02 08:31
279Fshenrong: 跟法國一樣沒運動精神 61.228.70.183 12/02 08:31
280Fkuro85565: 西班牙人最壞 36.232.43.176 12/02 08:32
281FBlackolder: 抽 27.242.33.95 12/02 08:32
282Fhinesika: 好 114.44.202.110 12/02 08:33
283Fnice8011: 推 101.9.202.8 12/02 08:33
284Fpikapi1012: Ccc223.141.172.146 12/02 08:33
285Fbigpapi34: 垃圾西班牙 180.217.11.179 12/02 08:34
286Fexitixe: 恭喜 49.217.238.201 12/02 08:35
287Fwarren0327: 推,西班牙這樣姆湯 42.79.199.133 12/02 08:36
288FKKwilliam: 恭喜125.227.190.252 12/02 08:37
289Ffriends0627: 西班牙人最壞~~ 101.12.24.60 12/02 08:41
290Fmichelle2368: 恭喜律師111.251.208.107 12/02 08:41
291Ffrt45699: 西班牙人最壞了 39.9.166.204 12/02 08:42
292FTaiwan007: 恭喜 42.77.45.254 12/02 08:46
293Fwilly07127: 恭喜 49.158.254.102 12/02 08:46
294Fleonleon155: 西班牙壞壞 60.251.146.65 12/02 08:47
295Fduncan30236: 推 180.218.52.37 12/02 08:48
296Fandy00012: 推 61.230.32.238 12/02 08:48
297FTbeck: 西班牙人最壞了~~~ 111.71.86.62 12/02 08:50
298Fsputniky: 你才沒體育精神亂指責好嗎 1.162.68.109 12/02 08:51
zzz...這是裡運彩版 不爽就滾遠點
299Fsamginbin: 恭喜 101.136.16.57 12/02 08:54
300Fkarta2076739: 推 36.232.251.88 12/02 08:57
301FHWSA0824: 西班牙人最壞了~~~ 101.9.114.6 12/02 08:59
302FPinohsin: 沒錯 223.139.67.38 12/02 09:05
303Frou2266: 推 49.216.234.181 12/02 09:07
304Fgood00609: 抽 180.217.23.10 12/02 09:08
305Falwayswin: 恭喜 223.137.150.90 12/02 09:08
306FDrRose: 推西班牙壞人 101.9.199.51 12/02 09:12
307Fplus1211: 沒錯 219.86.64.142 12/02 09:16
308Fmingchun9242: 推 36.230.207.185 12/02 09:17
309Fdwu49264159: 恭喜 42.72.135.146 12/02 09:18
310Fshaoichou: 真的扯~ 122.99.14.45 12/02 09:18
311Fbbcocomo: 律師說的好!西班牙太卑鄙了XDD 203.190.16.117 12/02 09:19
312Fbbcocomo: 但還是謝謝西班牙的放水 日本才能贏^^ 203.190.16.117 12/02 09:19
313Fbbcocomo: 看到2:1真的好感動<泛淚@@> 203.190.16.117 12/02 09:19
314Fbbcocomo: 大推德國真善良 居然沒拉壞心的西班牙一 203.190.16.117 12/02 09:19
315Fbbcocomo: 起死XD 203.190.16.117 12/02 09:19
316Fking2004306: 恭喜 36.228.85.191 12/02 09:22
317Fjimmao02: 抽抽 49.216.165.110 12/02 09:22
318Ftbiarenas: 西班牙太讓人心寒了我德可憐 49.217.238.86 12/02 09:23
319Fa29327583: 恭喜 223.137.244.19 12/02 09:23
320Fz2901941: 恭喜 1.173.57.198 12/02 09:24
321Fshoter: 推推 114.34.84.183 12/02 09:25
322FbarryXX: 恭喜 123.240.61.209 12/02 09:28
323Fkca1389: 恭喜 101.12.89.122 12/02 09:31
324Fxttx: 恭喜 36.226.119.105 12/02 09:34
325Fdavid90542: 律師神啊! 211.23.84.5 12/02 09:41
326Fcinle10286: 恭喜 1.200.25.148 12/02 09:42
327Fcorey0207: 西班牙人最壞了~~~ 123.240.240.23 12/02 09:44
328Frexlaker123: 推 42.73.129.175 12/02 09:47
329Fdream66377: 恭喜律師 220.129.99.93 12/02 09:48
330FUncleB: 恭喜 27.240.160.70 12/02 09:52
331Fckk10050: 恭喜 但西班牙真的很壞 111.83.159.197 12/02 09:53
332Famy2720: 西班牙壞壞QQ 61.227.25.51 12/02 09:55
333Fywl6170: 西班牙壞壞~笑死 223.137.65.52 12/02 09:58
334Fkrkrm: 西班牙人最壞了~~~ 42.72.195.114 12/02 10:05
335Fasd1114: 太神啦 101.10.46.198 12/02 10:09
336Fleoisgoddd: 恭喜 223.137.16.94 12/02 10:09
337Fjefftyuki: 推 110.30.104.69 12/02 10:11
338Fkurvenjl: 推推 111.83.239.129 12/02 10:14
339Fblack1x2y3z: 推140.121.145.184 12/02 10:15
340Fu1n520: 律師大同路 這場我直接都走雙進180.217.226.176 12/02 10:15
341Fpeter60705: 推 27.247.67.35 12/02 10:24
342Fharrybbs: 恭喜125.224.216.218 12/02 10:30
343Fsupereting: 抽! 124.219.102.45 12/02 10:37
344Flaiyo: 厲害114.136.205.229 12/02 10:42
345Fskyjumper: 西班牙人最壞了~~~ 223.139.121.54 12/02 10:45
346Fdjayasfknn: 推118.231.208.227 12/02 10:51
※ 編輯: lotterywin (103.234.206.243 臺灣), 12/02/2022 11:03:38
347Fncuandy: 恭喜 180.217.250.37 12/02 11:16
348Fhsiang1049: 恭喜 101.12.89.67 12/02 11:17
349Fcano7127: 恭喜律師 111.71.109.152 12/02 11:39
350Fkevinwinwin: 恭喜 101.10.0.169 12/02 11:43
351Fjimmy067: 抽 111.71.103.209 12/02 11:47
352Fice760813: 西班牙人最壞~~ 101.137.30.171 12/02 11:51
353Fpawntwo: 推 223.136.150.64 12/02 11:52
354Fwhite8520: 推 223.141.95.41 12/02 11:55
355Fwsx9854645: 推223.140.187.250 12/02 12:08
356Fbl00190: 推推 西班牙壞人 220.142.88.128 12/02 12:21
357Fcokeoz: 德國拜了 223.138.6.228 12/02 12:23
358Fcopy: 西班牙人最壞了~~~ 111.83.223.124 12/02 12:28
359Flcic: 西班牙人最壞了~~~ 42.73.191.210 12/02 12:31
360Fkungyilin: 西班牙人最壞了~~~ 115.165.238.8 12/02 12:36
361FGuoXX: 抽 211.22.146.127 12/02 13:00
362Flincecumkang: 推 180.217.5.30 12/02 13:02
363Fmaxlove0152: 恭喜 39.15.58.48 12/02 13:54
364Fbruce90639: 恭喜223.140.220.248 12/02 14:31
365Fcrycry0487: 恭喜~ 27.240.200.130 12/02 14:38
366Fwestsky: 日本好爽 101.10.45.154 12/02 16:31
367FWinTWD: 西班牙人最壞了~~~218.173.168.145 12/02 16:38
368Fsacco: 推114.136.165.118 12/02 17:05
369Fmax9370: 好的律師帶你上天堂 42.76.100.197 12/02 17:40
370Fsindyhu82: 推推 106.64.98.112 12/02 17:43
371Ftwchih018: 恭喜 49.217.174.42 12/02 18:18
372Fz36856: 抽 219.68.100.86 12/02 18:27
373Fharrybbs: 西班牙人最壞了~~~ 36.233.151.234 12/02 18:46
374FNIKOGAKU: 西班牙人最壞了~~~ 1.161.30.134 12/02 21:51
375FIRika: 恭喜118.161.120.199 12/02 22:04
376Fkobeliu: 恭喜118.231.128.124 12/03 09:58
377Fgun1534: 推 39.9.236.161 12/03 10:00
378Fgrumpei: 推 27.247.193.178 12/03 10:02
379Fgrumpei: 推 27.247.193.178 12/03 10:12
380FMessi10: push 106.64.98.19 12/03 10:14
381FsongjunG: 強 106.64.104.88 12/03 10:15
382Fmessi54211: 推律師 39.15.9.190 12/03 10:16
383Flucy10251025: 神來也 27.51.96.81 12/03 10:17
384Fnejia: 推 1.169.222.232 12/03 11:35
385Famo0717: 推推 1.160.233.31 12/03 16:33
386FACCnicho: 推一個律師讚讚 150.117.169.30 12/03 17:57

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
41 [足球] [小律師]世界盃從積分看E組 lotterywin 2022/12/02 02:11:33
386 >> Re: [足球] [小律師]世界盃從積分看E組 lotterywin 2022/12/02 05:00:03
11 Re: [足球] [小律師]世界盃從積分看E組 fwiller 2022/12/03 21:11:37

SportLottery 看板熱門文章

33
49
181
406
2023/01/31 07:58:31
24
29
136
315
24
31
47
54