Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎?

看板 Marginalman
作者
時間
留言 17則留言,7人參與討論
推噓 4 ( 4推 0噓 13→ )
討論串 25
※ 引述 《leegiway》 之銘言: :  :  :  : 剛剛看到阿康被搞突然爆氣 :  : 平常的我是不會這樣的 :  : 感覺冥冥之中有股力量操控著我@@ :  : 印象中在這板有生過兩次氣 :  : 一次是剛剛 :  : 另一次是跟已經離開的愛姆咪吵過 :  :  : 有人在這板是從來沒生過氣的嗎? :  我原本以為里肌味是在反串 後來發現好像真的生氣了 好可怕喔 為什麼我們把阿康這個尼特肥宅當成偶像一般崇拜敬愛 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.100.96 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1617877024.A.127.html
1Ffnm525: 我沒有== 04/08 18:17
2Fleegiway: 真的生氣我其實也很意外 還是因為阿康......該檢討了 04/08 18:17
3Frp20031219: 好好笑 04/08 18:18
4Fkaeun421: 幹我屁事 菜雞還敢不尊敬康老大 滾 04/08 18:18
5FKiriyamaRei: 他之前發文狂幹喬尼不知道是真生氣還是反串 04/08 18:18
6Fleegiway: 用4G發的都是反串 我其實蠻喜歡喬尼的 04/08 18:19
7FILoveMegumin: 康寶朋友 04/08 18:19
8Fleegiway: 為麼麼806都記一些上古老事= = 04/08 18:19
9FKiriyamaRei: 哪有 都是吵架比較有印象啊 沒吵架的誰記得 04/08 18:20
10FChrisDavis: 他就臭老人只會幹古 04/08 18:21
11Fkaeun421: 為什麼他叫806 04/08 18:22
12Fleegiway: 806我記得只有跟better吵過JB的夏目跟小宮 後來用青豬釣 04/08 18:22
13Fleegiway: 都釣不到 04/08 18:22
14FKiriyamaRei: 我現在改名叫摸摸了 04/08 18:22
15Fkaeun421: 但我覺得他是小辣椒類型的人欸==還蠻常看到他嗆人的感 04/08 18:23
16Fkaeun421: 覺 04/08 18:23
17FChrisDavis: 薩摩特 04/08 18:24

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
11 [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? leegiway 2021/04/08 18:14:19
17 >> Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? kaeun421 2021/04/08 18:17:02
2 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? moonoftree 2021/04/08 18:19:39
5 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? Vedan 2021/04/08 18:19:45
1 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? ChrisDavis 2021/04/08 18:20:49
19 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? fnm525 2021/04/08 18:20:56
3 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? GGOPEN 2021/04/08 18:21:46
11 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? ZooseWu 2021/04/08 18:21:49
6 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? ILoveMegumin 2021/04/08 18:23:55
6 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? hua828797 2021/04/08 18:24:19
3 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? moumoon5566 2021/04/08 18:31:22
6 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? ken890126 2021/04/08 18:32:06
7 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? hua828797 2021/04/08 18:36:04
4 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? hua828797 2021/04/08 18:36:17
1 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? oz5566 2021/04/08 18:36:48
2 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? kaeun421 2021/04/08 18:36:48
0 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? st9061204 2021/04/08 18:38:33
5 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? moumoon5566 2021/04/08 18:39:38
2 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? zs111 2021/04/08 18:42:42
0 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? KumaKumaKu 2021/04/08 18:44:12
3 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? moumoon5566 2021/04/08 18:45:58
0 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? edward40812 2021/04/08 18:48:18
21 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? leegiway 2021/04/08 18:49:24
12 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? FrogStar 2021/04/08 18:57:22
1 Re: [閒聊] 這板有人沒生過氣的嗎? kaeun421 2021/04/08 19:10:27

Marginalman 看板熱門文章

9
27
2021/04/12 23:39:59
4
37
2021/04/13 09:17:10
5
27
5
43
9
30
25
36
2021/04/13 19:47:24
13
38
2021/04/13 19:51:29
24
34
2021/04/13 20:01:47
92
208
2
29
2021/04/13 22:49:55
6
30
2021/04/14 10:59:20