Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/GIVENCHY/BOBBI BROWN

看板 Helpbuy
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0 ( 0推 0噓 0→ )
討論串 5
代買物品:唇彩品項 (不含保養品/頰彩..等以外品項) GIVENCHY https://reurl.cc/lV1egl TOM FORD https://reurl.cc/b5vEV6 YSL聖羅蘭 https://reurl.cc/R4NXqD 植村秀 https://reurl.cc/20nmj4 BOBBI BROWNhttps://reurl.cc/O1O4rR DIOR BEAUTYhttps://reurl.cc/7Xapd1 GUCCI https://reurl.cc/mng3RW GIORGO ARMAhttps://reurl.cc/j7AG9m MAC https://reurl.cc/b5vv1X 購入來源:昇恆昌免稅店 購入價格:免稅價*0.85 代買費用:0 截止日期:9/17 活動額滿截止 付款方式:面交/匯款/振興券/好賣+ 運費/面交時地:台北市區/店到店(+60元起)/好賣+(39元)/便利包(+37) 注意事項:數量有限 限購2支/人 如有問題歡迎Line討論,Line ID:@guk1493x https://lin.ee/rNLFH8khttps://i.imgur.com/55orr0u.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.97.58.118 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HelpBuy/M.1600310398.A.EAA.html ※ 編輯: cywu129 (111.97.58.118 日本), 09/17/2020 10:40:26 ※ 編輯: cywu129 (111.97.58.118 日本), 09/18/2020 00:05:28 ※ 編輯: cywu129 (111.97.58.118 日本), 09/18/2020 18:48:56

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/GIVENCHY/BOBBI BROWN cywu129 2020/09/09 16:31:31
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/GIVENCHY/BOBBI BROWN cywu129 2020/09/11 21:26:29
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/GIVENCHY/BOBBI BROWN cywu129 2020/09/15 23:09:57
0 >> Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/GIVENCHY/BOBBI BROWN cywu129 2020/09/17 10:39:56
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/GIVENCHY/BOBBI BROWN cywu129 2020/09/20 16:13:45

最新文章

1
1
2020/09/30 00:53:50