Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪

看板 Marginalman
作者
時間
留言 11則留言,6人參與討論
推噓 5 ( 5推 0噓 6→ )
討論串 29
※ 引述《kaeun421 (卡卡の純良)》之銘言: : ※ 引述 《QBian (小妹QB子)》 之銘言: : : 標題: Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 : : 時間: Mon Aug 3 00:00:11 2020 : : : : 推 moonoftree: QB 可以辦新竹場呀 我想跟 QB 貼貼 > < 08/03 0 0: : : 推 gluccvidog: 狗狗不能進餐廳= =我會擔心他 08/03 0 0: : : → gluccvidog: 你來高雄 我可以帶他去找你 08/03 0 0: : 他家的狗蠻可愛的 : 上次看到他在駁二 : 跟他的柴犬玩飛盤 : 很厲害 駁二接飛盤的是我弟 他假日都會遛我弟 有時候肚子餓 他還會自己開車出去= = 我根本管不住他 https://i.imgur.com/xpORxQj.jpg
重點還開到睡著 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.142.210 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1596386732.A.029.html
1Fcloudlaba: 你家的狗真不會養人把你教育的這麼失敗 08/03 00:46
2Fgluccvidog: 我要去復興路扁你了 08/03 00:47
3Fgluccvidog: 多納之見 08/03 00:47
4FZhism: 有夠可愛 08/03 00:47
5Fcloudlaba: 我在復興路家樂福等你 08/03 00:47
6Fsos976431: 你養到納瑟斯? 08/03 00:48
7Fgluccvidog: 啊 照片我妹拍的 先說一下 不然又要下去了= = 08/03 00:49
8Fsqin: 復興路有兩間家樂福== 08/03 00:57
9Fedward40812: 復興路麥當勞見 08/03 01:05
10Fcloudlaba: 復興路好幾家麥當勞 08/03 01:15
11Fsqin: 我金田才ㄑ復興路賣盪勞買ㄟ 08/03 01:16

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
10 [閒聊] 台中有沒有人能主揪 AceChen21 2020/08/01 17:48:02
11 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 hulucat 2020/08/01 17:53:08
4 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 fnm525 2020/08/01 17:55:23
46 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 sqin 2020/08/02 02:28:32
1 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 sos976431 2020/08/02 07:57:41
20 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 AceChen21 2020/08/02 09:29:08
0 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 chuchu000 2020/08/02 16:40:41
3 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 qscxz 2020/08/02 16:52:30
0 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 kaeun421 2020/08/02 16:53:56
2 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 david7928 2020/08/02 16:55:26
0 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 leopika 2020/08/02 17:03:40
8 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 hulucat 2020/08/02 17:50:35
6 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 gluccvidog 2020/08/02 17:57:43
4 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 Vedan 2020/08/02 18:06:00
7 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 hua828797 2020/08/02 18:06:49
2 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 gluccvidog 2020/08/02 18:17:49
7 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 edward40812 2020/08/02 18:18:10
4 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 AceChen21 2020/08/02 18:28:53
12 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 AceChen21 2020/08/02 19:36:50
7 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 gluccvidog 2020/08/02 20:27:52
9 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 ilovemumi 2020/08/02 20:52:20
3 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 enderboy7652 2020/08/02 23:54:10
4 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 QBian 2020/08/03 00:00:11
3 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 QBian 2020/08/03 00:15:32
2 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 hua828797 2020/08/03 00:24:19
5 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 SecondRun 2020/08/03 00:29:51
5 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 kaeun421 2020/08/03 00:35:43
11 >> Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 gluccvidog 2020/08/03 00:45:30
0 Re: [閒聊] 台中有沒有人能主揪 zs111 2020/08/03 05:47:05

Marginalman 看板熱門文章

27
35
2020/08/02 22:12:31
13
29
2020/08/02 23:03:30
4
39
2020/08/03 00:48:25
23
47
2020/08/03 09:11:14
9
26
6
25
2020/08/03 20:14:07
40
47
18
43
-4
39
2020/08/04 01:03:07
20
36
2020/08/04 04:55:08
13
34
2020/08/04 10:39:10
6
53
7
25
7
33
19
27
2020/08/04 16:56:23
2
32
2020/08/04 20:30:50